lunes, 13 de febrero de 2012

A1 Albert Herrera


Albert Herrera T2
Gestió de la informació.

1. Posa un exemple de permanència de la tradició oral en l’actualitat i justifica la teva elecció

Les frases fetes i els refranys populars en són. Sempre s’han transmès mitjançant el boca-orella i actualment segueixen vigents a la nostra vida.

2. Fes una breu explicació (pròpia, no copiada) dels següents conceptes. Pots donar la teva opinió:

“Nadius digitals: Són aquelles persones que han nascut i viscut a l’era digital. Tenen molta més facitat per emprar els sistemes digitals que no pas els immigrants digitals.
-Inmigrants digitals: Persones que han nascut abans del boom digital (d’internet sobretot) Així com els nadius estan avesats a la digitalització, als immigrants digitals els costa molt més aprendre tots els processos informàtics, així com el concepte digital.
-Web relacional: Web on les persones es relacionen, és a dir, poden interactuar entre elles de maneres molt diverses. La interactivitat, crear i compartir continguts i la participación són aspectes Claus per entendre les webs relacionals.  

3. Fes una relació dels productes o serveis de la Web social dels quals siguis un usuari actiu (és a dir, dels que tinguis obert un perfil) i una altra relació dels que coneguis o hagis vist algun cop, encara que no siguis un usuari actiu. Pots agafar com a referent la relació d’eines de la web social dels apunts.

Usuari actiu: Facebook, Twitter
Conec: Linkedin,

No hay comentarios:

Publicar un comentario