lunes, 13 de febrero de 2012

A1 Pablo Ramirez


1. Posa un exemple de permanència de la tradició oral en l’actualitat i justifica la teva elecció

Un exemple crec que podria ser els refranys o proverbis que són unes frases o sentències curtes que parlen de situacions concretes en les que s’ha d’actuar d’una manera o una altre. Aquests refranys acostumen a rimar per ser més amens a l’oïda de qui ho escolta que, normalment, és un nen o jove a qui una persona més gran està advertint o donant consell sobre una cosa. Per tant, els refranys compleixen tots els requisits per considerar-se tradició oral, ja que es transmeten a través d’aquest medi de generació en generació i sovint acaben canviant.


2. Fes una breu explicació (pròpia, no copiada) dels següents conceptes. Pots donar la teva opinió:
- “nadius digitals” Som aquells qui hem nascut i viscut des de petits en l’era digital. Tenim molta més facilitat alhora d’utilitzar tots aquests sistemes que els immigrants digitals.
- “inmigrants digitals” Son aquelles persones que han nascut abans del boom digital (d’internet sobretot) que a diferència dels nadius, els costa molt més aprendre tots aquests processos que es necessiten per fer funcionar una màquina.
- “web relacional” i quins són els seus aspectes clau
És aquella web en la qual les persones es relacionen, és a dir, poden interactuar entre elles de diverses maneres. Així, els seus aspectes clau són la interactivitat, la participació i el crear i compartir continguts.


3. Fes una relació dels productes o serveis de la Web social dels quals siguis un usuari actiu (és a dir, dels que tinguis obert un perfil) i una altra relació dels que coneguis o hagis vist algun cop, encara que no siguis un usuari actiu. Pots agafar com a referent la relació d’eines de la web social dels apunts.

Personalment, només utilitzo un de tots aquests serveis de la Web Social: Facebook. I no soc usuari actiu però conec a moltes persones que en tenen i més o menys sé com funciona el Twitter.

No hay comentarios:

Publicar un comentario