miércoles, 22 de febrero de 2012

A4

Albert Herrera

A4

Anàlisi de la utilització de documentació en comunicació

1. Identificar com s’ha utilitzat la documentació en els productes comunicatius del document del Blink: gestio informacio 2011-12-2.ppt. A cada producte, identificar les funcions que compleix i justificar-ho.
Productes:

1- El Periódico. Record y con la derecha
Funció: Qualitat. Aquest article està escrit gràcies a la documentació. Compleix la funció de qualitat, i més concretament la complementarietat (perquè s’empra informació retrospectiva útil) i la credibilitat, perquè augmenta la qualitat i sobretot la credibilitat de la peça periodística.

2- Tienda de la Hemeroteca de La Vanguardia
Funció: Rendibilitat, perquè l’hemeroteca ofereix informacions aparegudes a La Vanguardia des dels inicis que poden ser reutilitzades per escriure nous articles o produïr noves peces en qualsevol dels formats disponibles.

3- El Periódico. El precio del tomate
Funció: qualitat (complementarietat) i rendibilitat. La primera perquè la utilització de la documentació dóna arguments a l’article i el fa créixer gràcies a la recopilació d’informació referent a les indemnitzacions judicials. També compleix la de rendibilitat, peruquè es reutilitza informació apareguda al mateix diari temps enrere.

4- Filme Alatriste
Funció: Creativitat (preparatòria). Per rodar la pel•lícula cal un gran treball de documentació i investigació perquè està ambientada en una època anterior, de la qual en sabem força.


5- Spot Cocacola
Funció: Creativitat (preparatòria): L’aparició d’estadístiques i d’informació poc coneguda és una de les grapes de l’anunci. Gràcies a la funció preparatòria de la documentació, s’ha aconseguit un spot emotiu.

6- Spot Apple 1984
Funció: Creativitat (preparatòria)

7- Telecinco. Boda de Chelsea Clinton
Funció: qualitat (credibilitat i complementarietat) i rendibilitat. La primera perquè millora la peça informativa amb informacions pretèrites, i la rendibilitat perquè s’utilitzen imatges i documentació apareguda al mateix mitjà de comunicació.
Imatges de documentació:
-Fotografies dels nuvis i dels pares d’ell (mentre es parla de qui és i que fa ell i els antecedents familiars)
-Imatges aèries de l’emplaçament del casori amb xifres del cost de la cerimònia.
-Imatge del ball entre pare i filla
-Imatge del primer acte públic de Bill Clinton i família com a President dels E.U.A
-Imatges de Chelsea baixant d’un avió, mentre s’explica la seva adolescència.
-Imatges de la família bufant espelmes d’un pastís.
-Imatges de la família mentre s’explica la relliscada del expresident amb la becària.
-Chelsea Clinton es defensa de preguntes compromeses en un acte públic.
-Mare i filla en un acte públic de promoció de la candidatura de la mare.
-Més imatges de Chelsea Clinton amb informació de la seva vida pública.2. Busca un bon exemple de la utilització de la documentació en comunicació (en cine i televisió, en periodisme o en publicitat). Identifica com s’ha utilitzat la documentació i la funció que compleix la documentació en aquest producte.

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/21/actualidad/1329856382_454837.html

En aquest article apareixen informacions antigues que complementen i contextualitzen el tema principal. Les funcions de la documentació són:
Rendibilitat: Mitjançant dades referents a articles apareguts al mateix mitjà de comunicació s’aconsegueix un article ferm i amb referències a aspectes importants del cas, que ajuden a entendre l’embolic del tresor.
Qualitat (complementarietat i credibilitat): És un article complet i fidedigne. Gràcies a la informació apareguda el lector pot conèixer què va passar fa uns mesos, quina va ser la font del conflicte i, en definitiva, aproximar-se a una realitat allunyada com pot ser la caça d’un tresor i les gestions d’uns i altres per quedar-se’l.

No hay comentarios:

Publicar un comentario