miércoles, 15 de febrero de 2012

A2

Albert Herrera Pablo Ramírez

Gestió de la informació T2
A2
8 de febrer 2012.
Data límit publicació bloc: 15 febrer 2012, 18 hores

1.Posa un exemple en què es puguin veure els tres nivells: dades, informació i coneixement

Dades: 5,3 milions de persones
Informació: Hi ha 5,3 milions de persones aturades a Espanya.
Coneixement: El 22,8% de la població activa a Espanya està a l’atur, més que a cap dels països de la Unió Europea.

2. Quins són els usos de la informació?

Us proposo una taula amb usos de la informació com els que acabem d’exposar en
les columnes, i propietats de la informació. Poseu un exemple de cada i puntueu per a cada cas la importància que atribuïu a cada propietat de l’1 al 5 (1 és importància mínima, 5 és importància màxima) segons de quin ús es tracti. Compareu les vostres puntuacions amb algun col•lega.No hay comentarios:

Publicar un comentario