lunes, 5 de marzo de 2012

A7


A7
Pablo Ramirez
Albert Herrera
1. A partir de la lectura de l’article “Els reptes de la Llarga Cua: quan les notícies sensibles són eternes”:

- Comenteu el tema principal que tracta l’article
- Penseu que en algun cas concret un diari digital hauria de retirar una notícia ja publicada a petició d’un ciutadà?
- Si penseu que sí, poseu algun exemple

Hi ha un gran debat en torn de la retirada de notícies per part dels mitjans de comunicació escrits. Notícies que segons quines persones o institucions no volen que surtin o continuïn escrites a les hemeroteques d’aquesta premsa escrita (ara digitalitzada i per tant capaç d’emmagatzemar gran quantitat d’informació). Una difamació, continguts inexactes o comentaris sobre menors o persones que gaudeixin d’una especial protecció són alguns dels casos en què els mitjans es plantegen la marxa enrere.
Pel que sembla, la qüestió és de caire ètic i això ens porta a deduïr que no existeix una única solució sino que dependrà dels valors de cadascú (o en aquest cas de qui tingui el poder per retirar la notícia).
Així doncs, estem plantejant un tema de difícil solució i sobre el qual cada cop hi han més problemes degut  a la digitalització de la informació.
Crec que hi han casos que poden ser susceptibles d’aquest tractament especial i per tant desaparèixer. Per exemple quan dins d’un tema d’actualitat hi apareixen tercers que en surten perjudicats per la bogeria mediàtica. O quan s’acusa greument a algú sense tenir-ne proves i això acaba ferint la seva intimitat o el seu honor.
Per posar un exemple real, les acusacions de la cadena COPE contra el F.C.Barcelona de dopatge són per mi un contingut susceptible de ser retirat.
2. Triar un dels següents diaris: La Vanguardia, El Periódico, Ara, Sport, El Mundo Deportivo.
- Localitzeu la informació sobre les polítiques de privacitat, indiqueu si els mitjans en tenen, i l’ús que poden fer de les dades recopilades dels seus usuaris.

 
En el cas de La Vanguardia hi ha un seguit de disposicions i d’avisos legals al voltant de la propietat intel·lectual i industrial de lavanguardia.com però no fa referència explícita als drets dels qui surtin esmentats en les seves publicacions. Les dades que gaudiran d’una especial protecció seran les de l’usuari dels serveis del Grup Godó qui tindrà dret a consulta, accés, rectificació, cancelació i oposició.
A partir d’aquí La Vanguardia només garantitza que qualsevol conflicte relatiu a la pàgina web es regirà per la legislació corresponent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario