miércoles, 23 de mayo de 2012

A1


A1

Vanessa Henao


1.     Posa un exemple de permanència de la tradició oral en l’actualitat i justifica la teva elecció.

El fenomen del rumor perdura a l’actualitat més del que ens agradaria, mitjançant el boca- orella la informació circula sense verificació d’autenticitat i malauradament en moltes ocasions serveix com a font d’informació.

2.     Fes una breu explicació (pròpia, no copiada) dels següents conceptes. Pots donar la teva opinió:

Nadius digitals: Usuaris natius de l’era informàtica,  internet forma part de la seva educació i es mouen perfectament a la red.


Immigrants digitals: Són persones que per edat o procedència no han tingut accés habitual a internet i tenen més dificultats per fer-ne us.


Web relacional: entramat  digital que permet interactuar amb altres usuaris, intercanviar documents, vídeos, música qualsevol tipus de comunicació audiovisual.


3. Fes una relació dels productes o serveis de la Web social dels quals siguis un usuari actiu (és a dir, dels que tinguis obert un perfil) i una altra relació dels que coneguis o hagis vist algun cop, encara que no siguis un usuari actiu. Pots agafar com a referent la relació d’eines de la web social dels apunts.


Usuari: Facebook, Gmail, Linkedin
Coneguts: Twiter, Delicious.

No hay comentarios:

Publicar un comentario