lunes, 14 de mayo de 2012

Últim exercici


N. Act. Data pub. Títol (en el seu cas) URL
A0 13/02/2012 Exposició “Le cool”

A1 13/02/2012 Usos informació

A2 15/02/2012 Tradició oral...

A3 20/02/2012 El elixir del conocimiento

A4 22/02/2012 Documentació comunicació

A5 23/02/2012 Flickr

A6 21/03/2012 Cuéntame

A7 05/03/2012 Els reptes de la llarga cua

A12 28/03/2012 Cerca d’informació als cercadors

A13 11/04/2012 Google academic

A15 18/04/2012 Twitter

A14 4/05/2012 Delicious

A17 25/04/2012 Anàlisi d’una hemeroteca

A18 02/05/2012 Catàlegs de biblioteques

2. Valoració personal de les activitats (tant les del bloc com les fetes a classe).

L’assignatura de Gestió de la Informació d’enguany ha transcorregut d’una manera fluïda i sense massa entrebancs. Degut a l’arrossegament de la matèria he hagut de posar més que mai els cinc sentits a l’hora de preparar els exercicis puntuables, l’exposició, l’examen (encara que no aprovés per poc) i en definitiva, tota l’assignatura. He complert amb els terminis d’entrega de les activitats i he vingut a classe amb regularitat. Remarco la importància de la constància per aprovar la matèria: sense ser perseverant no es pot superar Gestió de la Informació. L’entrega contínua d’exercicis, tenir cura del blog, no oblidar els terminis d’entrega són aspectes primordials a l’hora d’avançar a l’assignatura. Crec que he complert amb les expectatives, ara només cal rebre la nota de la 1a. UF i fer l’últim sprint: entregar les dues últimes activitats de la 2a. UF i treure bona nota a l’examen final del Grup Gran, a part de fer una bona exposició final del blog.

Inicio el balanç del curs pel que fa a Gestió de la Informació parlant de la metodologia de treball a l’aula: el mètode emprat de classe magistral m’ha semblat adequat ja que hi ha temes pels quals són necessaris certs conceptes clau i coneixements. El soroll a l’aula ha desvirtuat, sovint, el paper del docent, tot i que han quedat clars els aspectes més concrets i necessaris del temari de l’assignatura. La realització d’exercicis a classe i l’obligació de publicar-ne d’altres al blog ha estat un bon mètode per seguir amb atenció els temes tractats a classe. Tant la visita de la persona responsable del catàleg de la biblioteca com de la treballadora de Mynews han estat interessants i han estat un bon complement per entendre, més de prop, la importància d’aquestes eines i recursos de cerca d’informació.

A continuació duré a terme un repàs per la majoria de les activitats d’aquest curs 2011-12.
La presentació a classe de la pàgina web relacionada amb el tema del blog vaig fer-la sobre la pàgina “Forfree”, una web que informa sobre l’oferta cultural a preus reduïts a Barcelona i als voltants. Degut a un malentès amb el grup de treball vaig canviar la pàgina web que inicialment havia previst presentar, és per això que la web mostrada a classe i la del blog són diferents. L’exercici de buscar avantatges i inconvenients em va servir per entrenar l’ull en termes de cerca d’informació i qualitat de les pàgines web.

L’exercici A1 em va servir per distingir entre un nadiu digital i immigrants digitals, entre d’altres coses. La pràctica que tractava sobre els usos de la informació vaig saber identificar entre dades, informació i coneixement, com també la classificació entre diferents tipus de dades. A més, vaig haver de puntuar la que em semblava més útil o important, cosa que em va fer dubtar molt.

Gràcies al vídeo El elixir del conocimiento vaig tenir l’oportunitat de seguir de prop l’evolució que ha patit la cerca d’informació, així com les eines que han aparegut últimament i que ens faciliten molt la feina. La descripció de cada eina em va fer recordar conceptes que ja coneixia i me’n va mostrar de nous, com el Digg i el Bookmarks.

El següent exercici va obligar-me a identificar les funcions de la documentació en varis recursos en línia com una hemeroteca, un vídeo, una pel·lícula o un anunci. Em va costar identificar-ne alguna perquè la línia que les separa sovint és fina. Se’m va fer llarga la descripció del vídeo de Hillary Clinton, degut a que hi havia moltes de les funcions representades.

La pràctica referent a Flickr va ser molt útil per endinsar-me a la pàgina. Ja coneixia els Creative Commons però vaig poder entendre’ls una mica més i saber diferenciar-los. La cerca de les fotografies adients amb el tema del meu blog va ser força distesa i útil.

Les funcions de la documentació van tornar a sortir a l’exercici sobre la recopilació d’informació a la sèrie Cuéntame. Adonar-me de la feina que comporta realitzar una sèrie que pretén acostar-nos el passat va ser un dels avantatges d’aquesta activitat. També va ser complicat identificar les funcions i argumentar la meva proposta.

La pràctica A7 va obrir el debat relatiu a la protecció de les dades personals aparegudes als recursos en línia. Vaig identificar la web de La Vanguardia com un exemple de lloc on la protecció de dades era important, ja que disposava d’un apartat especial al respecte. En definitiva, l’exercici va fer que pensés sobre la meva postura sobre el tema i em va incitar a localitzar un exemple de bones pràctiques. 

Gràcies a l'exercici A12 relatiu a la cerca d'informació a cercadors vaig refrescar els operadors booleans i vaig descobrir les possibilitats que m'ofereixen, tant a Google com a qualsevol buscador. També vaig aprendre més sobre YAHOO i vaig saber restringir les cerques amb més eficiència per tal de trobar el que necessitava. Val a dir que els exercicis realitzats a classe sobre els operadors booleans no van ser massa útils per tal d'entendre perfectament quan i com s'utilitzen. La correcció a la pissarra no va ser prou explícita per justificar el per què de l'ús d'aquells operadors. És un tema prou destacat com per treballar-hi una mica més a classe, encara que sovint sigui un xic pesat. 

La pràctica entorn el Google acadèmic va ser força interessant perquè tot i haver cursat anteriorment l'assignatura, no coneixia del tot les possibilitats que ofereix aquest recurs. Amb l'opció “només els millors resultats”, per exemple, vaig aconseguir limitar el soroll que m'apareixia a la majoria de cerques que acostumava a fer . Gràcies a aquesta eina puc estar sempre a l'aguait d'allò que més m'interessa sense necessitat de cercar cada vegada el que vull.
L'exercici sobre Twitter ha estat dels més funcionals. Tot i saber que és una eina primordial per comunicar-te i mostrar al món qui ets i què fas (d'una manera més professionalitzada), abans de la realització de la pràctica no estava endinsat al món Twitter. Entre el grup gran i la 2a. UF hem treballat força aquesta eina, de manera que he sabut apreciar-ne els avantatges. La immediatesa és el factor clau que fa de Twitter un recurs a tenir en compte, però també cal destacar-ne l'addicció que comporta si l'utilitzes discriminadament. De moment l'estic incorporant al meu consum de xarxes socials paulativament. La pràctica m'ha ajudat a comprendre’n més aspectes claus.

L'exercici A14 sobre Delicious m'ha ensenyat una nova eina de la qual en desconeixia la potencialitat. L'ús adequat de les etiquetes és molt important per tal de tenir els interessos catalogats i saber-los trobar amb facilitat quan els necessiti. A més, la possiblitat de compartir enllaços és útil i facilita la connexió entre els internautes. També he descobert que és una eina que serveix per dissenyar el perfil que desitjo projectar a la xarxa i per tant, a millorar tot allò que els altres veuen o saben de mi a Internet.

L'anàlisi de l'hemeroteca de La Vanguardia va mostrar-me aspectes que no havia tingut en compte d'aquest recurs. Determinar si la cerca em permet utilitzar els operadors booleans o les frases entre cometes i tenir en compte la presentació de resultats com a factors per valorar-la em va ajudar a tenir més estris per saber si una hemeroteca o pàgina de cerca d'informació està ben feta o no.

L'exercici relatiu als catàlegs de biblioteques va anar acompanyat d'una sessió a classe duta a terme per la responsable del catàleg de la Blanquerna. D'aquesta manera, cada cop que hi torno a entrar tinc les eines per confegir una cerca acurada per qualsevol dels termes que m'interessin, conec les limitacions del catàleg (a l’hora de cercar per matèries, hi ha més d’un terme que designa una sola àrea temàtica, fa falta unificar matèries...) però també els punts forts com la possibilitat d'accedir al compte personal per tenir disponibles les últimes cerques, el servei d'alertes o les múltiples opcions disponibles per acurar la cercai evitar el soroll.

En definitiva, l'assignatura de Gestió de la Informació m'ha donat les claus per obrir portes al món d'Internet. Gràcies a la confecció dels exercicis he conegut recursos que no sabia que existien, m'he endinsat al món de la cerca d'informació de qualitat i he augmentat els meus coneixements referents al potencial d'Internet, no només en termes de connectivitat personal i xarxes socials, sinó també amb tot allò que té a veure amb forjar-se un futur professional prometedor a partir de les accions dutes a terme al món digital.

No hay comentarios:

Publicar un comentario